QUI SOM

Catalana Grup d'empreses està formada per un grup d'empreses amb més de 25 anys d'experiència sota un denominador comú: donar un servei especialitzat i eficaç per a la Indústria, Edificis,Administració Pública i complexos esportius.

Catalana Grup els hi ofereix tot tipus d'instal·lacions, manteniment preventiu, manteniment correctiu de calefacció, aire condicionat, gas, electricitat, sistemes de contraincendis..., legalitzacions, control i prevenció de legionel·losi,...

Catalana Grup compta amb les certificacions i homologacions que ens avalen i que sustenten la nostre trajectoria professional.

A continuació els hi relacionem la Infraestructura comuna de que disposa Catalana Grup d'empreses a disposició dels nostres clients:

 

Vehicles

La relació detallada de vehicles és la següent:

VEHICLES DEPARTAMENT MANTENIMENT:

VEHICLES DEPART. INSTAL·LACIONS:

VEHICLES DEPARTAMENT COMERCIAL:

Els vehicles de manteniment especial disposen de calaixos i departaments amb un stock bàsic amb mes de 120 articles permanentment actualitzats, classificats i controlats informàticament per al desenvolupament àgil i eficaç de les tasques ordinàries de conservació i reparació de les avaries.

 

 

Mitjans especials d'elevació i transport

Catalana Grup disposa dels següents mitjans especials i ordinaris d'elevació i transport:

 

 

Eines manuals i especials

Catalana Grup disposa de material apte per la prestació del servei, tant per al que respecta als aparells de mesura, com a les eines que ha de fer servir el personal i els elements mòbils dels qual estigui dotat.

 

 

Aparells de mesura i control

Per assegurar el perfecte funcionament i marcació de valors reals dels equips de medició, es realitza un control periòdic dels nostres aparells de mesura i control amb equips certificats amb patrons reconeguts que segueixen la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

Catalana Grup disposa dels següents medis: