CATALANA DE CLIMA

Presentació:

Catalana de Clima , actualment enmarcada dins d'un grup d'empreses dedicat als serveis especialitzats per a la Indústria, edificis, complexos esportius i Administració Pública, compta amb més de 25 anys d'experiència en el sector, i posa a la seva disposició els serveis que a continuació enumerem: