CATALANA DE CLIMA I C.LLONCH, S.L.

CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U.

CATALANA DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS I ELÈCTRICS, S.L.

CATALANA PROMOTORA I GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.

 

 

CATALANA DE CLIMA I C.LLONCH, S.L.

Ctra.Mollet a Sabadell, Km.4,3 nau nº 7

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tlf. 93.560.03.37

Fax. 93.574.15.58

Mail: comercial@catalanagrup.net

 

 

CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U.

Ctra.Mollet a Sabadell, Km.4,3 nau nº 12

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tlf. 93.574.09.34

Fax. 93.574.80.69

Mail: catalanaelectra@catalanagrup.net

 

 

CATALANA DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS I ELÈCTRICS, S.L.

Ctra.Mollet a Sabadell, Km. 4,3 nau nº 7

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tlf. 93.574.47.86

Fax. 93.560.41.18

Mail: catalanasubministraments@catalanagrup.net

 

 

CATALANA PROMOTORA I GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.

Ctra.Mollet a Sabadell, Km. 4,3 nau nº 7

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tlf. 93.574.75.43

Fax. 93.574.15.58

Mail: catalanagrup@catalanagrup.net

 

 

AVIS LEGAL
De conformitat amb el que disposa la LO 15/1999 de 13 de desembre, la protecció de dades de caràcter personal, conserveu en tot moment la possibilitat d'exercitat els drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel.lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002 podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions electròniques. En cas de dubte, així com per exercitar els drets esmentats, podeu adreçar-vos a Catalana de Clima i C.Llonch, S.L. mitjançant correu electrònic a adm@catalanagrup.net , per fax 93.574.15.58 o per correu a Ctra.Mollet a Sabadell, Km.4,3 nau nº 7.08130 Sta.Perpetua de Mogoda.